EL PLA ESTRATÈGIC DEL MUSEU DEU

4 d'agost de 2023

EL PLA ESTRATÈGIC DEL MUSEU DEU

Actualment, s’està redactant el Pla Estratègic del Museu Deu, que bàsicament és un document que estableix els objectius del museu, les seves polítiques i actuacions futures per tal d’aconseguir implantar-les en un temps determinat. El Pla Estratègic ha d’estar compromès amb el servei públic i ha de tenir una estreta vinculació amb l’entorn territorial i social.
Per a l’elaboració del Pla cal tenir en compte l’origen del museu, les seves arrels i la seva naturalesa fundacional per tal de construir i reconstruir identitats, valors i rellevància. El futur és el que compta, però no hi ha futur sense història, és a dir, el Pla Estratègic ha de pensar i repensar el museu de nou, però no partint de zero.
El pla analitza les fortaleses i les debilitats del museu, així com les amenaces i les oportunitats per tal de plantejar les estratègies a realitzar.
Com a objectius estratègics, el Museu Deu es planteja els següents reptes o millores:
– Enfortir el valor de marca del Museu Deu
– Augmentar l’eficàcia i l’impacte de les accions comunicatives del museu
– Renovar el discurs museogràfic de les plantes superiors del museu
– Preservar la identitat del donant del museu
– Revalorar el programa d’exposicions temporals
El Pla Estratègic s’està elaborant amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Museus del Vendrell