11 d'agost de 2020 Estudi Jordi Caralt

Educació especial

Totes les activitats pedagògiques del Museu Deu motiven el desenvolupament de les capacitats perceptives, sensorials i intel·lectuals de l’alumne.

Creiem que la visita al museu és molt profitosa per als vostres alumnes, ja que es treballa la sensibilitat, l’atenció, la creativitat i la sociabilitat.

Les sales d’exposició del museu es converteixen en un espai per a la inclusió. Les instal·lacions estan adaptades a les necessitats dels usuaris.

Totes les activitats anteriorment descrites poden adaptar-se als grups atenent la diversitat.

22 d’octubre de 2020
10:25

Museus del Vendrell