1 de setembre de 2022 Museus del Vendrell

Xerrada “L’Andreu Nin inèdit” a càrrec d’Ernest Benito

Acte posposat per motius al·liens a l’organització del Museu Deu.

29 de setembre de 2022
19:00

Museus del Vendrell